Veiklos auditas
Paslaugos

Augimo, net ekonominio nuosmukio sąlygomis, ir sėkmingo verslo priežastis yra išmintingas pinigų srauto valdymas ir kontrolė. Veiklos auditas, kaip visapusis veiklos vertinimo instrumentas, tampa trumpalaikių ir ilgalaikių strateginių planų ir valdymo sprendimų pagrindu.

Paslaugos

Veiklos auditas

Veiklos auditas

Žinant, kokie trūkumai ir apribojimai būdingi konkrečiai įmonei ir jos procesams, galima nustatyti sėkmingo augimo ir plėtros kryptis.

Teismo ekspertizė

Teismo ekspertizė

Teismo ekspertas atliks objektyvų ir nepriklausomą ūkinės finansinės veiklos tyrimą, ir pateiks ekspertizės aktą teismui.

Finansinių ataskaitų auditas

Finansinių ataskaitų auditas

Privalomas finansinis auditas pagal LR įmonių atskaitomybės įstatymo 24 str.

Metodikos

TOC

TOC

Valdykite apribojimus, didinkite pralaidumą silpniausiose organizacijos grandyse.

LEAN

LEAN

Pašalinkite veiksmus, kurie nesukuria pridėtinės vertės.

6 SIGMA

6 SIGMA

Sumažinkite defektų skaičių.